Category : Property for Rent

सटर भाडामा

Bijuli Bazaar, Naya Baneshore. Ground Floor 2 shutters. Around 300 sq ft.

Purai Ghar Bhadama

घर ३ तल्ला १० वटा कोठा भएको पारकिङ सुविधा सहित तर अफिसलाई मात्र मुल्य मात्र रु ६००००.००

Feedback