NCC Bank

NCC Bank Ltd
Main Branch
NB Building, Bagbazar, Kathmandu
SWIFT Code : NBOCNPKA
Fax : +977 1 4244610

Bank of KTM

Bank of Kathmandu Ltd
Head Office
Kamal Pokhari, Kathmandu
SWIFT Code: BOKLNPKA
Fax : +977 1 4418990

Everest Bank

Everest Bank Ltd
Baneshwor Main Branch
Kathmandu, Nepal
Fax: +977 1 4781025

NB Bank

Nepal Bangladesh Bank Ltd
Head Office
Kamladi, Kathmandu
SWIFT Code : NPBBNPKA
Fax: +977 1 4233776

Nepal SBI

NEPAL SBI BANK LIMITED
Head Office
HATTISAR, KATHMANDU
SWIFT Code : NSBINPKA
Fax : +977 1 435612

Himalayan Bank

Himalayan Bank Ltd
Head Office
Corporate Office,Kamaladi, Kathmandu.
Swift Code : HIMANPKA
Fax: +977-1-4222800

Standard Chartered

Standard Chartered Bank
Head Office
New Baneshwor, Kathmandu
Fax : +977 1 4780762

Nepal Investment

Nepal Investment Bank Ltd.
Head Office
Durbar Marg, Kathmandu
Swift Code: NIBL NP KT
Fax :+977 1 4780762

Nabil Bank

Nabil Bank Ltd.
Head Office
Nabil Center, Durbar Marg, Kathmandu
SWIFT Code : NARBNPKA
Fax: +977 1 4429548

Rastriya Bannijya

Rastriya Bannijya Bank Ltd.
Central Office
Singhadurbar Plaza, Kathmandu
SWIFT Code : RBBA NPKA
Fax: +977 1 4252931

Nepal Bank

Nepal Bank Ltd
Head Office
Dharmapath, Kathmandu
SWIFT Code: NEBLNPKA
Fax: +977 1 4220414

बिस्वकर्मा फर्निचर

यहाँ दराज ,थ्री पिस दराज , ड्रेसिङ्, डाइनिंग टेबल, पलग इत्यादी फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरु बनाइन्छ र अर्डर बमोजिम पनि तयार गरिन्छ ।

Feedback